Obrázky pohyblivé i statické Brain Fitness Objednat přednášku (pro ZŠ a SŠ)

Kontakt

Brain Fitness
Beethovenova 2
Opava
www: bf.math.slu.cz
email: bf@math.slu.cz
vchod do BF je zezadu, od Sadů Svobody

Brain Fitness je projekt Matematického ústavu v Opavě,
Slezské univerzity v Opavě.
Kontakt