ROBOTICKÝ KROUŽEK

  • určený pro žáky II. stupně základních škol, nebo nižšího stupně gymnázií se zájmem o robotiku, matematiku a programování,
  • organizuje Matematický ústav v Opavě každou středu od 15:30 do 16:30 (duben až červen 2022), v budově Brain Fitness, Beethovenova 2, Opava,
  • vedoucí kroužku je student doktorského studia matematiky na Matematickém ústavu v Opavě,
  • vybavení kroužku zajišťuje Matematický ústav,
  • účast v kroužku je bezplatná, maximální počet účastníků je omezen,
  • přihlášky zasílejte na adresu bf@math.slu.cz, v mailu uveďte jméno a příjmení žáka, školu a třídu, jež navštěvuje a kontakt na zákonného zástupce.
  • Anotace: V kroužku se seznámíte se základy navrhování algoritmů a samotným programováním robotů (ozoboti EVO, stavebnice ROBOTIS STEM1, mBot RANGER, mBOT ULTIMATE 2.0, MERKUR minilinka), programování ve vizuálním jazyce Scratch v prostředí Miranda (vyhodnocování dat ze senzorů, podmíněné a nepodmíněné chování, průchody bludištěm, překážkové dráhy, rozpoznávání vzorů, resp. tvarů apod.) a později také v jazyce Python.