INFORMACE
PRO FIRMY
POHOTOVOST
PŘEDNÁŠKA ZŠ/SŠ
OBRÁZKY
Druhý návazný projekt, který se realizuje v prostorách BF je systém Matematické Pohotovosti (MP).
V dnešní době, kdy matematiku chápe mnoho studentů jako vztyčený hrozící ukazováček či nutné zlo a nad hlavami většiny maturantů se tato královna věd vznáší jako Damoklův meč, přichází BF s nabídkou doučování akutního charakteru, jehož princip zcela kopíruje systém lékařské pohotovosti. Příchozímu se zde během 15-20minutového bloku v „ordinačních“ hodinách dostane bezplatně rady či nápovědy ke konkrétnímu matematickému problému.

V rámci těchto dvou projektů bychom rádi ukázali, že matematika umí být i hravou, zábavnou, vzrušující, inspirující a motivující společnicí a přítelkyní. Přejme ji, ať se v představách mnoha žáků a studentů vyklube z odpudivé housenky krásný motýl!

O Brain Fitness... ze spolupráce Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě, Mendelova gymnázia a za nemalého přispění Daniela Bahenského se zrodil v Opavě, malebném univerzitním městě Českého Slezska, ojedinělý projekt Brainfitness – mozkové posilovny.
Brainfitness (BF), volně také přeloženo „cvičiště pro mozek“, to jsou především rozličné dřevěné, kovové a provázkové hlavolamy, logické a strategické deskové hry, rozmanité hádanky, šifry a tajuplné kódy, ale také populárně-naučné přednášky pro základní a střední školy i širokou veřejnost nejen o matematice kolem nás, workshopy, soutěže a víkendová soustředění pro nadané děti sdružující se v Dětské Mense, turnaje v deskových hrách a v neposlední řadě nekomerční výstavy děl spadajících do tzv. Mathematical Art. Smyslem a cílem projektu BF je rozvíjet logické myšlení a asociace, deduktivní schopnosti, umění nalézání skrytých souvislostí, spojení a vazeb. Mobilizovat v lidech touhu, chuť a vášeň k řešení pestrých hlavohříček a tím v nich podněcovat a podporovat myšlení o věcech každodenních.
Brain Fitness