INFORMACE
PRO FIRMY
POHOTOVOST
PŘEDNÁŠKA ZŠ/SŠ
OBRÁZKY

Rezervace přednášky v Brain Fitness

Fibonacciho čísla

Hra "Matematiko" a její variace

Magické čtverce

Proměny obrazců

Počet čtverců a obdélníků ve čtvercové síti

Šeherezádino číslo

Hrátky se stejnými číslicemi

Figurální čísla

Rozvoj prostorové představivosti

Logika pravděpodobnosti, aneb jak uvažovat o náhodě

Grupy a symetrie, aneb jak dokázat neřešitelnost

Matematika života, aneb uplatnění matematiky v biologii

Jak počítá kalkulačka, aneb co musíte znát, abyste si dokázali vyrobit kalkulačku

Cut and fold theorem

Počítání pí na pustém ostrově (Buffonova jehla, Basilejský problém)

Výprava na 9. planetu (cca 70 min.)

Radiace kolem nás

Arnold’s cat map

O zlatém řezu

Zajímavosti z teorie množin: Není nekonečno jako nekonečno

Měření fyzikálních konstant I.

Měření fyzikálních konstant II.

Titius-Bodeho zákon (Historie objevování Sluneční soustavy)

Tajemství fraktálů

Tajemství Pascalova trojúhelníka

Tajemství pravoúhlých trojúhelníků

Hrajeme si s Möbiovým páskem

Přednáška "na přání"

Platónská, archimédovská a jiná tělesa

Úvod do numerických metod

Sférická geometrie

Fyzika v kosmu

workshop a přednáška mimo zaměření BF

Problémové úlohy z fyziky I.

Modelování úniku nebezpečné látky ve městě Opava

Hledání optimální cesty pro přejezd techniky potřebné pro řešení mimořádné události

Návštěva BF bez přednášky

Dvanáctkrát přemýšlej – problémové úlohy z fyziky pro žáky ZŠ

Prvočísla a jejich užití v životě