INFORMACE
PRO FIRMY
POHOTOVOST
PŘEDNÁŠKA ZŠ/SŠ
OBRÁZKY
VybránoPřednášíAnotacePředpoklady
Výprava na 9. planetu (cca 70 min.)BlaschkeVe vzdálenosti až dvaceti násobku vzdálenosti Pluta od Slunce se možná skrývá dosud neobjevená 9. planeta. Tento objekt -- pokud existuje -- bude možné pozorovat jen těmi největšími dalekohledy na světě. A i v těch bude vypadat jen jako (pohybující se) zrnko prachu na obrazovce. Přednáška má za úkol pokusit se nenásilnou cestou odpovědět na otázku, jaké technologie je třeba použít, aby se vypravila 100kg sonda, jenž by kolem planety proletěla a pořídila lepší obrázky, to všechno do deseti let od startu. (Zadání je tedy podobné misi sondy New Horizons, které cesta k Plutu také zabrala deset let.)vhodné pro SPŠ a gymnázia tlacitko2 P O K R A C U J V

Rezervace přednášky v Brain Fitness

Fibonacciho čísla
Hra "Matematiko" a její variace
Magické čtverce
Proměny obrazců
Počet čtverců a obdélníků ve čtvercové síti
Šeherezádino číslo
Hrátky se stejnými číslicemi
Figurální čísla
Rozvoj prostorové představivosti
Cut and fold theorem
Počítání pí na pustém ostrově (Buffonova jehla, Basilejský problém)
Výprava na 9. planetu (cca 70 min.)
Měření fyzikálních konstant I.
Měření fyzikálních konstant II.
Titius-Bodeho zákon (Historie objevování Sluneční soustavy)
Tajemství fraktálů
Tajemství Pascalova trojúhelníka
Tajemství pravoúhlých trojúhelníků
Hrajeme si s Möbiovým páskem
Přednáška "na přání"
Platónská, archimédovská a jiná tělesa
Fyzika v kosmu
workshop a přednáška mimo zaměření BF
Problémové úlohy z fyziky I.
Modelování úniku nebezpečné látky ve městě Opava
Hledání optimální cesty pro přejezd techniky potřebné pro řešení mimořádné události
Návštěva BF bez přednášky
Dvanáctkrát přemýšlej – problémové úlohy z fyziky pro žáky ZŠ
Prvočísla a jejich užití v životě
Projekt Artemis
Zubrinův Mars Direct
Dobývání perihélia
Descartovo číslo
O jedné netradiční kombinatorické úloze s překvapivým řešením
Kuželosečky jak je neznáte
O problému čtyř (pěti) barev
Malý výlet do neeuklidovské geometrie
O obrech v teorii grup
Pojďme objevit Pickův vzorec
Příběhy o integrálech
Komplexní čísla z pohledu historie
Racionální a iracionální
Pythagorova věta a řecká matematika na druhý pohled
Co je za Neptunem?
Kde stojí současná částicová fyzika?
Výpis všech přednášek s anotacemi a předpoklady
Brain Fitness